Nat VPS

 • Zhenjiang Kvm Nat 256

  ¥25.00/mo
  Slutsåld

   • Memory 256MB

   • Disk 5GB

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 100Mbps&Downlink 100Mbps

   • 电信&联通双线,默认联通出口,电信需工单申请

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Zhenjiang Kvm Nat 512

  25 Tillgänglig


  ¥50.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 512MB

   • Disk 10GB

   • Bandwidth 2048GB/Uplink port 30Mbps&Downlink 100Mbps

   • 电信&联通双线,默认联通出口,电信需工单申请

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Ningbo Bgp Kvm Nat 256

  1 Tillgänglig


  ¥198.00/yr
  Beställ nu

   • 1 Vcore

   • Memory 256MB

   • Disk 5GB

   • Bandwidth 512GB/Uplink port 100Mbps

   • 不支持UDP

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Ningbo Bgp Kvm Nat 512

  21 Tillgänglig


  ¥35.00/mo
  Beställ nu

   • 1 Vcore

   • Memory 512MB

   • Disk 10GB

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 100Mbps

   • 不支持UDP

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Ningbo Bgp Kvm Nat 1024

  5 Tillgänglig


  ¥60.00/mo
  Beställ nu

   • 1 Vcore

   • Memory 1024MB

   • Disk 30GB

   • Bandwidth 2048GB/Uplink port 100Mbps

   • 不支持UDP

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Ningbo Bgp Kvm Nat 2048

  10 Tillgänglig


  ¥120.00/mo
  Beställ nu

   • 2 Vcore

   • Memory 2048MB

   • Disk 50GB

   • Bandwidth 4096GB/Uplink port 100Mbps

   • 不支持UDP

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Jiangsu Kvm Nat 256

  11 Tillgänglig


  ¥25.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 256MB

   • Disk 5GB

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 100Mbps&Downlink 1000Mbps

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


 • Jiangsu Kvm Nat 512

  10 Tillgänglig


  ¥50.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 512MB

   • Disk 8GB

   • Bandwidth 2048GB/Uplink port 100Mbps&Downlink 1000Mbps

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports

 • Beijing Openvz Nat 128M

  ¥5.00/mo
  Slutsåld

   • Memory 128MB

   • Disk 1GB

   • Bandwidth 256GB/Uplink port 200Mbps

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports


   • 本产品仅支持Centos6系统

   • 本产品无任何数据,在线时间保证

   • 因产品特殊性,可能会随时下架,下架将按使用天数退款

 • German VPS Nat-Small

  ¥3.00/mo
  Slutsåld

   • Memory 512MB

   • Disk 10GB

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports

   • 1*IPV6

 • German VPS Nat-Normal

  ¥12.50/mo
  Slutsåld

   • Memory 2048MB

   • Disk 100GB

   • Bandwidth 10240GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*SSH Port & 10*Forwarded Ports

   • 1*IPV6