Gcore Khabarovsk Kvm VPS

电信,联通RT直连延迟低,移动绕路日本。流量为双向计费。
 • KVM VPS 512MB

  4 Tillgänglig


  ¥80.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 512MB

   • Disk 30GB

   • Bandwidth 1024GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4


 • KVM VPS 1GB

  3 Tillgänglig


  ¥160.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 1024MB

   • Disk 50GB

   • Bandwidth 2048GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4


 • KVM VPS 2GB

  2 Tillgänglig


  ¥320.00/mo
  Beställ nu

   • Memory 2048MB

   • Disk 100GB

   • Bandwidth 4096GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4


 • Gcore Special 2048

  9 Tillgänglig


  ¥399.00/mo
  Beställ nu

   • 2 Vcores

   • Memory 2048MB

   • Disk 50GB

   • Bandwidth 5120GB/Uplink port 1 Gbps

   • 1*IPV4

   • 每月免费3次自助更换IP